Prešov

Movyrob
Železničiarska 4
080 01  
Prešov
051/77 23 527