Rozvorový systém

Úlohou rozvorového zámku je súčasné uzamykanie všetkých bezpečnostných bodov naraz.

Bezpečnosť dverí Exkluzív je zaistená 5 masívnymi uzamykacími bodmi. Rozvorový systém ovláda tri aktívne body, ktoré v spojení s dvoma pasívnymi tŕňmi na pántovej strane zaisťujú krídlo na všetkých stranách.

Chod celého rozvorového systému je zabezpečený prostredníctvom bezpečnostnej vložky a preto je jej výber veľmi dôležitý

Bezpečnostná vložka

Rozvorový systém v o dverách Exkluzív je štandardne ovládaný bezpečnostnou  vložkou ISEO R6 v kombinácii s vložkou Tesa TE5, ktorá je zabudovaná v guľovej
kľučke.

Pre tých, ktorí si zakladajú na efektívnosti, máme v ponuke bezpečnostnú vložku Tesa Mega 6 Plus s prestupovou spojkou, takže je možné obojstranné otváranie. Táto bezpečnostná vložka je zároveň zhodná s vložkou zabudovanou v guľovej kľučke a tak stačí, aby ste na vašom zväzku kľúčov nosili len jeden kľúč, ktorým dokážete ovládať dvere.

Všetky bezpečnostné vložky vo dverách Exkluzív spĺňajú nároky  III. a IV. bezpečnostnej triedy a štandardne sú dodávané s 5 kľúčmi

Pri bezpečnostných vložkách je dôležité, aby boli prekryté kvalitným bezpečnostným kovaním. Bezpečnostné dvere Exkluzív sú vyrábané s našim originálnym kovaním, ktoré je certifikované do bezpečnostnej triedy IV.

Bezpečnostná vložka

pozrite si aj ďalšie prvky dverí Exkluzív