7 bodov

ktoré Vám pomôžu pri výbere a kúpe bezpečnostných dverí

1. Bezpečnostná trieda

Najdôležitejších kritériom pri výbere bezpečnostných dverí je bezpečnostný trieda. Táto ako jediný ukazovateľ vyjadruje odolnosť dverí, nakoľko je podložená skúškamicertifikátmi a tak poukazuje na kvalitu a spracovanie materiálov.
Na Slovensku sú certifikované 4 bezpečnostné triedy v kategórii bezpečnostných dverí. Bližšie o klasifikácii bezpečnostných tried nájdete tu

2. Počet uzamykacích bodov

Mylným názorom verejnosti je, že kritériom bezpečnosti je počet uzamykacích bodov. Jediným ukazovateľom bezpečnosti je teda spomínaná bezpečnostná trieda, pretože tá vyjadruje, ako dlho dvere odolávali pri skúškach či s 5 alebo 15 uzamykacími bodmi. Takže určite neplatí pravidlo "čím viac bodov, tým vyššia bezpečnosť". Naopak, slabšie krídlo vyžaduje viac uzamykacích bodov.

3. Zárubňa

Je dôležité, aby boli bezpečnostné dvere dodané a namontované s novou zárubňou.
Tu sú dôvody, prečo:

  • Kvôli 100% tesnosti medzi zárubňou a krídlom dverí, pretože aj po zaliatí betónovou zmesou sa môže pôvodná zárubňa, ktorá nie je stavaná na takúto manipuláciu zdeformovať
  • Ťažké krídlo bezpečnostných dverí po čase zdeformuje slabé pánty na pôvodnej zárubni a tak môže krídlo klesnúť až natoľko, že pri otváraní a zatváraní môže poškodiť podlahu u Vás doma 
  • Aj napriek 100% stavu a spracovaniu krídla bezpečnostných dverí, pri vysokom nátlaku na dvere pôvodná zárubňa tento nátlak nemusí vydržať a môže podľahnúť konštrukčne pevným uzamykacím bodom, pretože „staré“zárubne nie sú spracované z materiálov, ktoré by odolali takémuto tlaku. Doslova uzamykacie body „pretrhnú“ otvor v pôvodnej zárubni

4. Prah

Súčasťou novej zárubne by mal byť aj prah, ktorý slúži jednak ako opora pre uzamykacie body do podlahy, ale aj ako podporný prvok zvukovej či tepelnej izolácie a jednak aj ako estetický prvok

5. Povrchová úprava dverí a zárubne

Bezpečnostné dvere majú okrem funkčného, aj estetický význam. Preto treba vedieť, aké sú možnosti povrchovej úpravy nielen krídla, ale aj zárubne. Rovnako je dobré byť informovaný o možnostiach prípadných opráv povrchových úprav, prípadne zmeny povrchovej úpravy

6. Servis

Je dôležité sa uistiť, či firma, ktorá dodáva bezpečnostné dvere má predpoklad že bude fungovať dostatočne dlho na to, aby mohla zabezpečiť prípadný servis. Rovnako je podstatná aj informácia, ako dokážu firmy „otvoriť“ dvere v prípade straty kľúča

7. Cena dverí

Pri tvorbe cien na bezpečnostné dvere, ako aj na iné produkty v dnešnej dobe treba byť ostražitý. Cena za bezpečnostné dvere môže nečakane narásť pri prirátavaní základných komponentov ako sú:

  • Priezorník, krytka na priezorník
  • Kovanie (vnútorné, vonkajšie)
  • Bezpečnostné zámky (počet kľúčov)
  • Povrchová úprava zárubne, krídla)
  • Neštandardné rozmery krídla a zárubne)
  • Tesnenie
  • Doprava