Bezpečnostné triedy

Aké bezpečnostné dvere do bytu, či domu si vybrať? Na Slovensku sú vyčlenené 4 bezpečnostné triedy a v zásade platí - čím vyššia bezpečnostná trieda, tým bezpečnejšie sú dvere.

Ako bezpečnostné dvere môžeme  označovať len tie dvere, ktoré boli otestované podľa európskej normy ENV 1627. Podľa toho, ako dané dvere na skúškach obstáli, sú zaradené do jednotlivých bezpečnostných tried.

KLASIFIKÁCIA PODĽA CERTESTKLASIFIKÁCIA PODĽA NBÚPOPIS
ST1 – bezpečnostná trieda I. - minimálna odolnosť proti vlámaniunecertifikujeV tejto triede sa nevykonáva skúška ručným pokusom o vlámanie. Postačuje ak odoláva statickému a dynamickému zaťaženiu
ST2 – bezpečnostná trieda II. - základná odolnosť proti vlámaniuDôvernéVýrobok musí odolávať ručným pokusom o vlámanie minimálne po dobu 3 minúty. Táto tzv. operačná doba predstavuje čas, pri ktorom je používaný nástroj (skrutkovač, kliny, hasák, kliešte)
ST3 – bezpečnostná trieda III. - stredná odolnosť proti vlámaniuTajnéVýrobok musí odolávať ručným pokusom o vlámanie minimálne po dobu 5 minút. Táto tzv. operačná doba predstavuje čas, pri ktorom je používaný nástroj (skrutkovače, hasáky, kliny, kliešte, páčidlo)
ST4 – bezpečnostná trieda IV. - vysoká odolnosť proti vlámaniuPrísne tajnéVýrobok musí odolávať ručným pokusom o vlámanie po dobu 10 minút. Táto tzv. operačná doba predstavuje čas, pri ktorom je používaný nástroj (skrutkovače, kliny, hasák, kliešte, páčilo, kladivo, sekera, sekáč, dláto, pilník, nožnice na plech, vŕtačka, vrtáky do 10 mm, svorníkové kliešte)

* bezpečnostné dvere v triede 5 a 6 sú určené na špeciálne účely (banky, firmy, trezory)