Certifikáty bezpečnostných dverí

Pri kúpe bezpečnostných dverí žiadajte predloženie certifikátov zhody vydaných autorizovanou skúšobňou. Naša spoločnosť a jej produkty sú držiteľmi certifikátov oprávňujúcich ich použitie pri zabezpečení majetku.